Διαφορετικοί τύποι Γάμου… Σου θυμίζει κάτι;

Σύμφωνα με τις πεποιθήσεις επιστημόνων των κοινωνικών επιστημών έως τα μέσα της δεκαετίας του ’60 ένας γάμος μπορούσε να χαρακτηριστεί επιτυχημένος, εφόσον α) δεν κατέληγε σε διαζύγιο και β) έκαστος των συζύγων πληρούσε τους «φυσιολογικούς» όρους της συμβίωσης με τον λειτουργικό ρόλο και τη θέση που παραδοσιακά του άρμοζε. Ήδη όμως από το 1965, οι...