Ευκαιρία αλλαγής!

Έχει το γνωστό lifestyle (ή ελληνιστί ο τρόπος ζωής) άμεσο / έμμεσο αντίκτυπο την προώθηση της ψυχικής υγείας, συνεπώς και στην διασφάλιση της γενικότερης εικόνας της υγείας? Οι συμπεριφορές / συνήθειες, αλλά και η γενική άποψη ενός ατόμου προς τη ζωή παίζουν καθοριστικό ρόλο στην κατάσταση της ψυχικής υγείας, είναι η σωστή απάντηση. Η συμπεριφορά...