Το νευρωτικό άτομο

Πολλές φορές χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας εκφράσεις όπως… «αυτό το άτομο είναι νευρωτικό». Ξέρουμε όμως τι ακριβώς είναι η νεύρωση? Σύμφωνα με τον S.Freud, στην έννοια της νεύρωσης περιλαμβάνονται τα απλά ψυχολογικά σύνδρομα τα οποία προέρχονται εκ της ουσιαστικής αδυναμίας ενός ανθρώπου να αντιμετωπίσει υγιώς το άγχος, αλλά και τις ενδοψυχικές ασυνείδητες συγκρούσεις του. Ένας...